SHH-300高温焊台

 

描述:深圳市美之岚工器有限公司厂家直销大功率无铅焊台 烙铁咀 手柄 发热芯 60W 90 W 120W 200W 300W 350W 台湾M&L风批 进口气剪 离子风机 电批 风批 电动螺丝刀 无刷电批 机用电批 欢迎洽谈 13510590365 刘生
内容详情/Details of the content

深圳市美之岚工器有限公司厂家直销大功率无铅焊台   烙铁咀    手柄  发热芯  60W  90  W    120W    200W    300W   350W   台湾M&L风批   进口气剪      离子风机   电批  风批  电动螺丝刀   无刷电批  机用电批    欢迎洽谈  13510590365  刘生

产品展示
首页
电话
留言反馈
百度统计代码: